Kommunikációs készségfejlesztés, asszertív kommunikációs tréning

 

Az asszertivitás egy olyan tanult ön- és érdekérvényesítő kommunikáció, amelyben a másik fél érdekei, céljai is maximálisan figyelembe vételre kerülnek. Az asszertív kommunikáció során egyrészt saját érdekeinket érvényesítjük, viszont a másik fél érdekeit és céljait is figyelembe vesszük. Tulajdonképpen egy win-win szituációról van szó, ahol mindkét fél nyer. Az asszertivitással elérhetjük, hogy munkatársaink, barátaink, családtagjaink hatékonyabban tudják megoldani a számukra nehézséget jelentő kommunikációs helyzeteket. A tréning célja egy  olyan kommunikációs stílust megtanítani a résztvevőknek, mellyel bátran és magabiztosan képesek feltárni gondolataikat, véleményüket, anélkül, hogy megbántanának másokat. Alkalmazott módszerek: egyéni, páros és kiscsoportos gyakorlatok, teszt, kommunikációs, kérdőív kitöltése és elemzése, szituációs gyakorlatok, fejlesztő tréneri visszajelzés, interaktív tréneri prezentáció.

 

Mit ad a kommunikációs fejlesztés, asszertív kommunikációs tréning?

 • Asszertív kommunikáció adta szemléletmód megismerése és annak az alapvető technikáinak az elsajátítása, melyek segítségével asszertíven kommunikálhatnak olyan helyzetekben, ahol korábban alkalmazkodóan vagy támadóan reagáltak volna.
 • Az asszertív kommunikáció technikáinak elsajátításával és azok alkalmazásával javulhat kapcsolatok minősége és eredményessége,
 • Könnyebben kezelhetőek a stresszes helyzeteket, magabiztosabbá válhatnak.
 • Készség arra, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát.
 • Jobban megértik a kapcsolati szerepeiket, kommunikációs stílusuk másokra gyakorolt hatását.
 • Képessé válnak arra, hogy úgy érvényesítsék jogaikat és érdekeiket, hogy figyelembe veszik, tiszteletben tartják, és nem sértik mások érdekeit és jogait.

 

Kinek ajánlott kommunikációs fejlesztés, asszertív kommunikációs tréning?

Azoknak, aki úgy érzi, hogy ha sérelem éri, jobb, ha meg sem szólal.

   • Akik azt tapasztalják, hogy ha megmondják a véleményüket, abból mindig sértődés lesz.
   • Akik szeretnék hatalmi beavatkozás nélkül átvinni a többieken az elképzeléseiket.
   • Akiknek nehézséget jelent jóban lenni a környezetükkel, a munkatársakkal, a családjukkal.
   • Akik képtelen nemet mondani, akiknek lelkifurdalása van, ha megváltoztatják a véleményüket.