A mediáció menete:

A mediáció egy békés vitarendezés, mely jellege, hangulata és eredménye miatt is különbözik a hagyományos konfliktusrendezési formáktól.

Előfordulhat, hogy a konfliktusok annyira elmérgesednek, hogy azok megoldásához már külső segítséget kell keresni.

Ki ne lett volna már olyan helyzetben, amikor azt érezte hogy hiába mondja, a másik fél nem hallja, nem érti, amit mondanak neki. Ez az állapot csak tovább erősítette, növelte a feszült, felfokozott érzelmi állapotot, mígnem már oda jutottak, hogy ebből a helyzetből valamelyik fél csak vesztesen jöhet ki.

Ha felek között annyira még nem mérgesedett el a helyzet,  igénybe vehetik a mediátor segítségét.

A mediáció egy önkéntes folyamat, a felek önszántukból, saját akaratukból vesznek részt benne. Ez mindenképpen pozitív dolog és már ezzel egy lépést tettek is a megoldás irányába.

A mediátor semleges, pártatlan és független, ami azt jelenti, hogy nem fog döntő bírói szerepet betölteni, nem a mediátor mondja ki a végső a megoldást, csupán a felek közötti kommunikációt segíti különböző eszközökkel.

A mediációs folyamat formailag nem kötött szigorú szabályokhoz, azonban az eljárás lépései a hatékonyság és eredményesség érdekében meghatározottak.

A mediációs eljárás lépései (röviden):

  1. Miután  felek közösön kiválasztották a számukra szimpatikus mediátort, felveszik vele a kapcsolatot.
  2. A mediátor minkét féllel külön-külön találkozik egy előkészítő megbeszélés keretében, melynek időtartam kb. 1-1,5 óra. (ez opcionális, ne minden mediátor él ezzel a lehetőséggel)
  3. A mediációs eljárás költségeit a felek egyenlő arányban viselik (eltérő megállapodás hiányában).
  4. A felek megérkeznek a mediáció helyszínére, ami egy semleges helyszín. A mediátor itt várja őket. Az első ülés esetén arra kell készülni, hogy legfeljebb 3 órára szabaddá tegyék magukat a felek. Elsőre lehet, hogy soknak tűnik ez az idő, de a tapasztalat azt mutatja, hogy bizony szükség van erre.
  5. A mediációs eljárás elején a mediátor ismerteti a szükséges információkat, a folyamatot érintő magatartási szabályokat.
  6. A mediációs eljárás első szakaszában mindkét félnek lehetősége van arra, hogy elmondja, hogyan élte/éli meg ezt a konfliktus helyzetet. Ezalatt az idő alatt a másik fél nem szólhat közbe. Mindkét fél számára azonos idő áll a rendelkezésre.
  7. Miután mindkét fél ismertette a saját nézőpontját, a mediátor összegzi a hallottakat és összegyűjti, hogy milyen témákról kell beszélni, mikről kell közösen megállapodniuk.
  8. A felek a mediátor segítségével egyenként átbeszélik az egyes témákat, a mediátor végig vezeti a kommunikációt, közvetít a felek között.
  9. A folyamat a megállapodás elkészítésével és aláírásával jön létre.

A tapasztalat szerint a mediáció segítségével létrejött megállapodásokat a szokásos vitarendezési eljárásokkal szemben nagyobb arányban tartják be a korábban vitában álló felek, melynek egyik fő oka, hogy ők maguk döntöttek róla, nem pedig külső személyek pl. bíró.